Tarieven

 • Tarieven Intake (60 min.) € 79,00
 • Dag consult (45 min.) € 64,00
 • Kort consult € 35,00 (max 20 min.)
 • Na 18 uur geldt een toeslag van € 10,00

Wordt acupunctuur vergoed?

Acupunctuur valt voor de ziektekostenverzekering/zorgverzekering onder de alternatieve geneeskunde. Dat betekent dat je zorgverzekeraar de kosten voor acupunctuur in veel gevallen geheel of gedeeltelijk vergoedt, als je tenminste een aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten. Voor acupunctuur is geen verwijsbriefje nodig en de vergoeding gaat niet van het eigen risico af.

Als acupuncturist ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Dit lidmaatschap is voor de meeste zorgverzekeraars een voorwaarde voor een vergoeding.

Wil je weten welk bedrag je van je zorgverzekeraar vergoed krijgt? Kijk dan in je polisvoorwaarden of op de Zorgverzekeringswijzer.

Hoe zit het met de betaling?

Uw consult betaalt u tijdens uw behandeling, ik zend u op uw telefoon een betaalverzoek en dient u deze binnen 1 week na de behandeling te voldoen. Na elk consult verstuur ik u per e-mail een factuur welke aan de verzekeringmaatschappij kan worden verzonden voor declaratie.

Wat zijn de betalingsregels?

 • Bij behandelafspraken die niet of niet binnen 24 uur worden geannuleerd worden de reguliere kosten voor het consult in rekening gebracht.
 • Ben je verhinderd, ziek of wil je een afspraak afzeggen of verplaatsen? Laat mij dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten, zodat ik gelegenheid heb om iemand anders in te plannen.
 • De factuur ontvangt u op de behandeldag zelf of binnen een dag in het door u opgegeven e-mailadres.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor waar u de factuur ontvangt binnen uw e-mail: in de inbox, een andere box of de spam box. Het is aan u om dat te controleren en te beheren.
 • De betalingstermijn van uw consult is binnen 1 week na uw behandeling. Is het verschuldigde bedrag dan niet op de rekening van Acupunctuurpraktijk Hoorn bijgeschreven, dan ontvangt u een eerste betaalherinnering. U heeft dan 5 dagen om het openstaande bedrag alsnog te voldoen. Aan een eerste betaalherinnering zijn geen administratiekosten verbonden.
 • Bij openstaande en herinnerde facturen, heeft dit consequenties voor het vervolg op uw behandelingsafspraken:
  • Er wordt geen vervolgconsult ingepland, of
  • Uw reeds afgesproken en ingeplande vervolgconsult wordt geannuleerd. Na betaling en bijschrijving van de openstaande factuur op de rekening van Acupunctuurpraktijk Hoorn kan een nieuwe volgende afspraak worden gemaakt.
 • Zes dagen na de eerste herinnering ontvangt u nog een tweede en tevens laatste herinnering, u heeft dan 7 dagen om het verschuldigde bedrag over te maken.
 • Indien het totale openstaande bedrag binnen een termijn van 21 dagen niet op de rekening van Acupunctuurpraktijk Hoorn is bijgeschreven, dan gaat een incassoprocedure in werking. De bijkomende kosten van de incassoprocedure zijn geheel voor uw rekening.