Tarieven 2023

 • Intake gesprek, inclusief eerste behandeling – € 83,00
 • Vervolgbehandelingen – € 68,00 per consult

Openingstijden

 • Van dinsdag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur – behandelingen worden enkel op afspraak uitgevoerd.

Verhinderd?

 • Ben je verhinderd? Bel ons dan minimaal 24 uur voor de afspraak, dan brengen wij de gereserveerde tijd niet in rekening.

Wordt acupunctuur vergoed?

Acupunctuur valt voor de ziektekostenverzekering/zorgverzekering onder de alternatieve geneeskunde. Dat betekent dat je zorgverzekeraar de kosten voor acupunctuur in veel gevallen geheel of gedeeltelijk vergoedt, als je tenminste een aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten. Voor acupunctuur is geen verwijzing door de huisarts nodig en gaat de vergoeding niet van af van het eigen risico.

Als acupuncturist ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Dit lidmaatschap is voor de meeste zorgverzekeraars een voorwaarde voor een vergoeding.

Wil je weten welk bedrag je van je zorgverzekeraar vergoed krijgt? Kijk dan in je polisvoorwaarden of op de Vergoedingenoverzicht 2023.

Hoe zit het met de betaling?

Aansluitend aan uw behandeling zend ik een betaalverzoek naar uw telefoon en dient u deze per omgaand, doch uiterlijk binnen 2 dagen na de behandeling te voldoen. Na elk consult verstuur ik, binnen 24 uur, u per e-mail een factuur welke aan de verzekeringmaatschappij kan worden verzonden voor declaratie.

Wat zijn de betalingsregels?

 • Bij behandelafspraken die niet of niet binnen 24 uur worden geannuleerd worden de reguliere kosten voor het consult in rekening gebracht.
 • Ben je verhinderd, ziek of wil je een afspraak afzeggen of verplaatsen? Laat mij dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten, zodat ik gelegenheid heb om iemand anders in te plannen.
 • De factuur ontvangt u op de behandeldag zelf of binnen een dag in het door u opgegeven e-mailadres. (let op, het kan zijn dat deze in uw spam box terecht komt.)
 • De betalingstermijn van uw consult is maximaal 2 dagen na uw behandeling. Is het verschuldigde bedrag dan niet op de rekening van Acupunctuurpraktijk Hoorn bijgeschreven, dan ontvangt u een eerste betaalherinnering met het verzoek om de betaling alsnog per omgaande te voldoen.
 • Een tweede en tevens laatste betaalherinnering zal worden verzonden nadat aan bovenstaand verzoek niet is voldaan. Aan de betaalherinneringen zijn geen extra kosten verbonden.
 • Indien het totale openstaande bedrag binnen een termijn van 8 dagen niet op de rekening van Acupunctuurpraktijk Hoorn is bijgeschreven, dan gaat een incassoprocedure in werking. Alle bijkomende kosten van de incassoprocedure zijn geheel voor uw rekening.
 • Bij een openstaande factuur en/of incassoprocedure, heeft dit consequenties voor de (gemaakte) vervolgafspraken:
  • Er wordt geen vervolgafspraak ingepland.
  • De reeds afgesproken vervolgafspraken worden geannuleerd. Na betaling van de openstaande factuur kan pas een nieuwe vervolgafspraak met u worden gemaakt.

Vragen? Neem dan gerust contact met mij op 06 – 417 650 56 of stuur een bericht.

Recensies