Stoppen met roken

Roken tijdens de zwangerschap: daar moet je tabak van hebben.

Roken is zeer schadelijk voor de gezondheid van moeder én kind. Toch blijft, volgens recente statistische schattingen, circa 30 procent van alle vrouwen roken tijdens de zwangerschap en beginnen verreweg de meeste vrouwen na de bevalling weer met roken. Waarom? Stoppen met roken kost vaak enorm veel moeite. Een acupuncturist kan daarbij helpen.

Helaas worden de stoffen die een zwangere vrouw tijdens het roken inhaleert (en het is onmogelijk om niet te inhaleren) in de bloedstroom opgenomen en met het bloed meegevoerd om via de placenta en de navelstreng de foetus te bereiken. Dit kan meer of minder ernstige gevolgen hebben, al naar gelang de rookgewoonte en andere factoren die invloed hebben op gezondheid en zwangerschap.

Gevaren voor de baby

Roken tijdens de zwangerschap belemmert de groei van de baby en zal wellicht ook zijn intelligentie nadelig beïnvloeden. Maar dat is nog niet het ergste. Roken verhoogt de kans op overlijden van de baby, kort voor of kort na de geboorte. Bij een van de meest uitgebreide en diepgaande onderzoeken - het US Collaborative Perinatal Project - werden meer dan 50.000 zwangerschappen onderzocht. Dit onderzoek strekte zich uit over twaalf grote ziekenhuizen in de Verenigde Staten en leverde een lange lijst op van risico's die roken voor de foetus of pasgeborene met zich meebrengen.

Gevaren voor de moeder

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op een miskraam en kan ernstige complicaties gedurende de zwangerschap en bij de bevalling veroorzaken. De placenta kan bijvoorbeeld voortijdig loskomen, wat fataal kan zijn.

Zwangere vrouwen: Stop met roken!

Zwangere vrouwen die roken, stellen hun lichaam en dat van hun ongeboren kind bloot aan een mengsel van substanties die teratogeen kunnen zijn. Dat betekent dat ze afwijkingen kunnen veroorzaken. Voorbeelden van zulke substanties zijn nicotine, koolmonoxide en kankerverwekkende stoffen als diazobenzopyreen, een stof die mutaties kan veroorzaken.

Een zwangere vrouw die dagelijks twintig sigaretten rookt zal dit mengsel gedurende haar negen maanden zwangerschap ongeveer 11.000 keer inademen, terwijl ze ongeveer tien procent van haar dag rokend doorbrengt.

Reden genoeg om in ieder geval tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding niet te roken.

Acupunctuur kan u helpen te stoppen met roken. De acupuncturist zal ingaan op de moeilijkheden die u tegenkomt. Hij zal zowel de geestelijke als de lichamelijke problemen behandelen. Vraag naar de mogelijkheden.