Slaapproblemen

Slaap lekker!

Stress en een onregelmatig waak- en slaapritme zijn de grootste boosdoeners voor het ontstaan van slaapproblemen. Met name mensen die in dag- en nachtdiensten werken behoren tot de risicogroep. Zij krijgen vaak op latere leeftijd te kampen met slaapklachten. Een gezonde levensstijl is de beste manier om deze problemen te voorkomen. Lukt dit niet (of niet helemaal), dan kan acupunctuur de onevenwichtige ‘balans’ herstellen. 

Slaappatroon
Voor het stellen van de juiste diagnose en het aandragen van een passende behandelingsoplossing – zoals het toevoegen van energie – bespreekt een acupuncturist tijdens gesprekken met cliënten steevast hun slaappatroon (waak- en slaapritme). Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunst circuleert energie – de Qi – overdag vooral aan de lichaamsoppervlakte (Yang-situatie). Tijdens het inslapen verplaatst Qi zich via het punt ‘Blaas 1’, dat zich aan de binnenkant van de ogen bevindt, naar dieper gelegen lichaamsdelen (Yin-situatie van rust en herstel). 

Orgaanklok
Heeft u moeite met inslapen? Dan kan dit liggen aan een tekort aan Yin-energie, waardoor de kracht ontbreekt om Yang ‘naar binnen’ te trekken. De gevolgen daarvan kunnen vermoeidheidsklachten zijn met als bijverschijnsel nachtzweten. Heeft u last van ‘gebroken’ slaap: nachten waarbij u steeds op een bepaald tijdstip ontwaakt? De acupuncturist ziet aan de hand van de zogenaamde ‘orgaanklok’ welk orgaan op welk tijdstip het meest actief is. Tussen één en drie uur ’s nachts is dit bijvoorbeeld de lever. Met deze informatie stelt de acupuncturist een juiste diagnose om vervolgens de behandelwijze te bepalen. In het geval van een nachtelijk actieve lever, versterkt hij bijvoorbeeld de Yin- en leverenergie. Hiermee keert de balans terug en daarmee ook de prettige nachtrust. Slaap lekker!