Rugklachten

Acupunctuur: steun in de rug?

In de acupunctuurpraktijk melden zich veelvuldig cliënten die dagelijks last hebben van pijn in de lage rug. De rugpijn zoekt soms zijn weg naar de bil en gaat vervolgens via de buitenkant van het been naar de voet. Vaak nemen deze klachten in de loop van de dag toe en soms is de pijn ’s avonds zodanig dat de cliënt moeite heeft met slapen. Er kan dan een negatieve spiraal ontstaan waarbij de cliënt oververmoeid raakt en uiteindelijk slecht functioneert in het dagelijks leven. Gelukkig biedt acupunctuur in deze gevallen een belangrijke steun in de rug. 

Achter de rug 
Het komt opvallend vaak voor dat cliënten met rugklachten al uitgebreid onderzocht zijn alvorens ze besluiten naar een acupuncturist te gaan. Soms bezocht de cliënt een neuroloog die deviaties in de rug vond of constateerde een orthopeed eerder afwijkingen tijdens röntgenonderzoek. In andere situaties kreeg de cliënt medicijnen voorgeschreven of ging een specialist met (kortstondig) succes de klachten te lijf. Sommige pechvogels hebben zelfs meerdere operaties achter de rug. De acupuncturist maakt een uitgebreide klachtenanalyse en bekijkt vooral het uitstralingsgebied. In de meeste gevallen verloopt de pijn volgens de zogenaamde galblaasmeridiaan of de blaasmeridiaan. De acupuncturist besluit vervolgens één of beide meridianen te behandelen. 

Punten
Natuurlijk is de kans groot dat uw acupuncturist in eerste instantie kiest voor behandeling in het uitstralingsgebied. Voor de behandeling zijn echter verschillende aangewezen punten. Deze hoeven niet te liggen in het pijnlijke gebied en zijn net zo goed in de voet of in andere lichaamsdelen te vinden. 

Hoeveel behandelingen?
Over het algemeen zijn de resultaten van de behandelingen goed. Dit komt omdat de acupuncturist verder kijkt dan de rug lang is. Hij kan bijvoorbeeld besluiten een deel van de behandeling te richten op het verbeteren van de nachtrust of het verminderen van de vermoeidheid. Afhankelijk van de ernst en de duur van de klacht voorspelt de acupuncturist wanneer er verbeteringen op gaan treden. Soms zorgen ernstige afwijkingen, die helaas niet meer te genezen zijn, ervoor dat de rugklachten maar moeilijk overgaan. Om deze reden maakt uw acupuncturist van tevoren een afspraak met u over het te verwachten aantal behandelingen. 


In de acupunctuurpraktijk zien we vaak patiënten met rugklachten. Klachten die zijn ontstaan door jarenlang zwaar werk, intensief sporten of tuinieren. Zelfs klimatologische omstandigheden kunnen tot klachten leiden: denk aan mensen die in de regen en kou werken, waardoor de rugspieren verkrampen. In dit artikel bespreken we drie belangrijke oorzaken van lage rugklachten én de bijbehorende kruidenremedies die de Traditionele Chinese Geneeskunde biedt. 

Er zijn natuurlijk meer oorzaken van pijn in de (onder)rug, maar dit zijn de meest voorkomende in de acupunctuurpraktijk:

  • Retentie (ophoping) van vocht en kou
  • Stagnatie van Qi en bloed
  • Nierdeficiëntie

Vocht en kou 
De retentie van vocht en kou bestaat in twee vormen: de acute en de chronische. Typerend voor retentie is dat de pijn ‘s morgens het ergst is. In de loop van de dag nemen de lage rugklachten af tot een redelijk dragelijk niveau. De klachten verergeren bij nat en koud weer. Warmte helpt dan meestal. Een warme douche bijvoorbeeld of waterkruik op de zere plek doet de pijn snel verminderen. Het stellen van differentiaal diagnoses is erg belangrijk bij geconstateerde retentie, omdat de therapeut hier de kruidenformules en acupunctuurpunten op aanpast. Wanneer de factor kou in de relatie vocht - kou dominant is, zal de patiënt meer klagen over een stijve onderrug. Als vocht overheerst, heeft de patiënt meer last van een zware en drukkende pijn. De pijnlijke regio is dan vaak opgezwollen. 


Qi- en bloedstagnatie
De tweede categorie onderrugklachten zijn de zogenaamde Qi- en bloedstagnaties. Het karakteristieke van deze klacht is dat de pijn als ‘messteken’ aanvoelt: bijzonder onaangenaam en zeer pijnlijk. Soms straalt de pijn door naar andere delen van het lichaam, met name naar de benen. Rust en lichte oefeningen bieden dan doorgaans verlichting. 


Nierdeficiëntie
De derde categorie pijnklachten zien we als er sprake is van nierdeficiëntie. Bij deze rugklachten is de pijn dof en diffuus. Na een rustperiode verdwijnen de klachten meestal, maar ze spelen vaak weer op bij lichamelijke of geestelijke vermoeidheid. Ook na seksuele activiteit krijgen mensen met een nierdeficiëntie meer rugklachten. Hoewel nierdeficiëntie binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde een op zichzelf staande diagnose is, zijn patiënten bij vrijwel alle gevallen van rugklachten (in meer of mindere mate) nierdeficiënt. Dus ook bij de diagnose vocht - kouretentie of Qi- en bloedstagnatie is een zekere mate van deficiëntie vast te stellen.