Lupus

Op eeuwenoude wijze

Chinese acupuncturisten behandelen al meer dan tweeduizend jaar bindweefselziekten volgens de Traditionele Chinese Geneeswijze. De TCG-behandelingen staan beschreven in een van de oudste medische boeken van China: de ‘Huang Di Nei Jing’. Bindweefselziekten als reuma, artritis en artrose, maar ook lupus, spierdystrofie en fibromyalgie vallen – zoals opgetekend in de Huang Di Nei Jing – onder de noemer van het ‘Pijnlijke Obstructie Syndroom’, ook wel ‘Bi’-syndromen geheten. Spierdystrofie, lupus en fibromyalgie vallen onder een aparte subgroep, de ‘Wei Bi’. Een korte introductie over de diagnose en behandeling van bindweefselziekten op de eeuwenoude Chinese manier. Een geneeswijze die – tot op de dag van vandaag – niets aan kracht heeft ingeboet.

De TCG-diagnose
Het Bi-syndroom kenmerkt zich door pijn of gevoelloosheid, gevoel van zware spieren, pijnlijke gewrichten en bewegingsbeperking. De klacht zelf varieert van een zeurend en drukkend gevoel tot grote pijn. Bi-syndromen beginnen meestal onopgemerkt en worden gaandeweg erger. Soms verdwijnt de pijn vanzelf of verspringt de klacht van de ene plek naar de andere. Om tot de juiste TCG-diagnose te komen, zijn de symptomen van de Bi-klacht uiterst belangrijk. Dit in verband met de keuze van acupunctuurpunten en kruiden. De TCG-diagnose formuleren we op een typische, oude en klassieke Chinese manier. Een patiënt met gewrichtsklachten is bijvoorbeeld met een ‘Wind Damp Koude Bi’ te diagnosticeren. 

Wind
Om tot de Wind Damp Koude Bi-diagnose te komen, moet de TCG-therapeut de patiënt goed analyseren en alle klachten juist groeperen. ‘Wind’ heeft de eigenschap van beweging en herbergt een yang-aspect. Wanneer we binnen de TCG zien dat de pijn komt en gaat – of van plek wisselt, net als de wind buiten – diagnosticeren we het element ‘Wind’. 

Damp en Koude
Bij ‘Damp’ geven de spieren een zwaar gevoel of zijn ze juist gevoelloos. De gewrichten zijn vaak stijf en gezwollen. Het element ‘Koude’ heeft als kenmerk dat het de vrije stroom van lichaamsenergie verstoort. Dit resulteert in een pijnlijke stagnatie of blokkade in het lichaam. Bij Koude gaan normale bewegingen langzaam en is er sprake van bewegingsbeperking. Hierbij kunnen heftige krampen optreden. Wanneer zich Koude voordoet, voelt warmte vaak goed aan; de pijn neemt dan in meer of mindere mate af. Vanuit een Westers perspectief zouden klachten als reuma, artrose, bursitis en lumbago kunnen vallen onder het Wind Damp Koude Bi-syndroom. 

Wei Bi
Een subvorm van het Bi-syndroom zijn de ‘Wei Bi’-syndromen. Wei Bi heeft de connotatie van een atrofie van de spieren. Als zodanig wordt een Wei Bi gekenmerkt door zwakte van de ledematen, verschrompeling van de spieren en niet kunnen lopen. Over het algemeen is pijn bij een Wei Bi geen groot probleem. (Ook al is het niet uitgesloten, bijvoorbeeld bij fibromyalgie.) Andere bekende vormen van het Wei Bi-syndroom – vanuit de Westerse geneeskundige optiek – zijn multiple sclerose, amyotrophische laterale sclerose, Duchenne en poliomyelitis. 

Externe of interne oorzaak?
Vanuit het Tradioneel Chinees Geneeskundig perspectief is de oorzaak van het Bi-syndroom terug te voeren naar een externe of interne oorzaak. Bij een externe reden is een ‘Wind Hitte’, dan wel een ‘Wind Koude’ de aanleiding van de klacht. In gewone taal gaat het dan om een bacterie of een virus. Ook een gif of zwaar metaal kunnen de boosdoener zijn. Bij interne oorzaken moet de therapeut de reden zoeken in de algehele constitutie van de patiënt. Hierbij is regelmatig en gezond eten – of zelfs een dieet volgen – van groot belang. Ook overmatige seksuele activiteit zou een rol kunnen spelen bij een interne oorzaak. Als laatste moet de behandelaar kijken naar eventuele trauma’s, shock, stress of burn-out bij de cliënt. Een combinatie van factoren is natuurlijk zeer goed mogelijk.