Kanker en acupunctuur

Kanker en Acupunctuur

Behandeling met acupunctuur kan kankerpatiënten ondersteunen om de ziekte draaglijk te maken en de kwaliteit van leven te verhogen. Met de acupunctuur kunnen een aantal symptomen goed behandeld worden, zoals bijvoorbeeld:

  • pijn
  • misselijkheid en braken
  • depressies, angsten, acceptatieproblemen
  • vermoeidheid en slapeloosheid

Ook de bijwerkingen die ontstaan bij de behandeling van kanker met bestraling of chemotherapie, en die soms erg storend zijn, zijn vaak met acupunctuur bevredigend te behandelen.

Ik wijs u er echter op dat ik de acupunctuur inzet als complement van de reguliere zorg, en niet als een alternatief voor deze zorg!

Met de acupunctuur zijn vele symptomen van kwaadaardige aandoeningen te verlichten, maar genezing door alleen acupunctuur is niet aan de orde.

Steeds meer patiënten en oncologen raken overtuigd van de zin om acupunctuur in te zetten als aanvulling op de reguliere zorg. Uit onderzoek gepubliceerd in 2004 in het tijdschrift Cancer blijkt bijvoorbeeld dat een groot aantal verzekerde patiënten als aanvulling op de reguliere zorg acupunctuur ondergaan. Uit Europees onderzoek bleek in 2004 dat oncologen acupunctuur in het algemeen opvatten als complementaire zorg, terwijl homeopathie en bijvoorbeeld bidden en handoplegging, door hen gezien wordt als alternatieve vormen van therapie.

Ook in de USA wordt acupunctuur veel bij kanker ingezet. Onderzoekers van het Department of Health Services, Universiteit van Washington onderzochten hoeveel van de 357709 Amerikaans patiënten, die ingeschreven waren bij een ziektekostenverzekeraar, gebruik maakten van complementaire geneeskunde. Van deze grote groep waren er bijna 8000 patiënten die kanker hadden. Het gebruik van natuurgeneeswijze en acupunctuur was binnen deze groep het grootst, en was significant meer dan bij patiënten die niet aan kanker leden (OR, 1.4; P < 0.001). Vooral patiënten met uitzaaiingen, kwaadaardige bloedafwijkingen en patiënten die behandeld werden met chemokuren maakten frequenter gebruik van natuurgeneeskunde en acupunctuur. Pijnen waren de meest voorkomende symptomen waarvoor behandeling werd gezocht.

De conclusie was dat er een groot aantal patiënten met kanker gebruik maken van complementaire geneeswijzen, met name van natuurgeneeswijzen en acupunctuur, en dat deze interventies relatief goedkoop zijn vergeleken met de kosten van de reguliere zorg. Verder bleek dat de complementaire vormen van therapie niet ingezet werden als alternatief voor de gewone geneeskunde, maar als een aanvulling daarop.