Migraine

Hoofdpijn: Voedsel, één van de hoofdoorzaken van migraine

Boter, kaas of eieren?
Migraine is een regelmatig terugkerende bonzende hoofdpijn die de patiënt meestal aan één zijde van het hoofd voelt. De pijn is heftig en duurt 4 tot 72 uur. Migraine gaat gepaard met misselijkheid, braken, concentratiestoornissen en overgevoeligheid voor licht, geluid en geur. Enkele ogenblikken voor een aanval zien migrainepatiënten een patroon van sterretjes en lichtflitsen. Dit noemen we auraverschijnselen. Bij het ontstaan van migraine spelen diverse – veelal onbekende – factoren een rol.

Onderzoek
Onlangs verscheen in het vooraanstaande medisch tijdschrift The British Medical Journal (27 maart 2004. Voor samenvatting: www.bmj.com) een onderzoek waaruit blijkt dat hoofdpijn en migraine zeer effectief behandeld kunnen worden met acupunctuur. Uit dit onderzoek bij een grote groep hoofdpijnpatiënten is zelfs gebleken dat acupunctuur effectiever is dan de medicijnen die de huisarts in dergelijke gevallen voorschrijft.

Symptomen
Een migraineaanval is doorgaans een zeer aangrijpende gebeurtenis. De patiënt is vaak volledig gevloerd en zondert zich het liefst af in een donkere kamer. De (neurologische) verschijnselen lopen hierbij uiteen van verminderd gezichtsvermogen, spraakstoornissen en krachtsverlies, tot tintelingen of zelfs verlammingsverschijnselen.

Oestrogeen
Ongeveer één miljoen Nederlanders lijden aan een vorm van migraine. De groep vrouwelijke patiënten is twee tot drie keer groter dan die van de mannen. Dat komt vermoedelijk omdat het vrouwelijk hormoon oestrogeen de kans op migraine verhoogt. Zowel in het geval van een tekort, als in het geval van een teveel aan dit hormoon.

Invloed
Wetenschappers vermoeden dat de stof tyramine, een bestanddeel in bepaalde voedingsstoffen, één van de aanstichters is van migraine. Met name rode wijn, kaas, chocolade, citrusvruchten, vleesproducten en Chinese gerechten kunt u – gezien het hoge tyramine-gehalte – beter vermijden. Ook sommige leefpatronen hebben een nadelige invloed. Stress, grote vermoeidheid en plotselinge overgangen tussen spanning en ontspanning verhogen de kans op migraine.

Boosdoeners
Onderzoek onder 1310 migrainepatiënten over voedselgerelateerde aanvallen leverde het volgende resultaat op:

  • 24% krijgt last na het drinken van alcohol
  • 9% na rode wijn
  • 19% na het eten van chocola
  • 16% bij kaas
  • 9% verdraagt geen citrusvruchten
  • 7% kan beter geen koffie drinken
  • 3% krijgt klachten na varkensvlees
  • 3% moet zuivelproducten laten staan
  • 2% krijgt een aanval na voedsel met eieren

Neurotransmitters
Een migraineaanval heeft te maken met de samentrekking van bloedvaten in de hersenen. Waardoor deze samentrekking tot stand komt, is nog niet duidelijk. Wel bestaat het vermoeden dat de oorzaak ligt in een stoornis in de neurotransmitters, de chemische boodschappers in onze hersenen. De neurotransmitters geven binnen de cellen zenuwprikkels door en zenden tegelijkertijd informatie naar de bloedvaten.

Serotonine
Hoogstwaarschijnlijk speelt de neurotransmitter serotonine een centrale rol bij het ontstaan van migraine. Vlak voor een migraineaanval stijgt de concentratie van deze stof in het bloed. Direct na het begin van de aanval, neemt de concentratie serotonine weer sterk af. De wisselende concentratie zorgt voor vernauwing en verwijding van de bloedvaten in de hersenen. Tijdens de vernauwing krijgen bepaalde hersencellen te weinig zuurstof. Dit leidt tot de auraverschijnselen die vóór een migraineaanval optreden en betekent het begin van de hoofdpijn. Daarna volgt de verwijding, waarna de bloedvaten weer samentrekken. Deze veranderingen in de bloedvaten veroorzaken de bonzende pijn bij migraine.
Acupunctuur heeft een sterk normaliserend effect op het serotoninegehalte. Ook blijkt uit MRI-onderzoek tijdens acupunctuur, dat het aanprikken van acupunctuurpunt; Galblaas 37, invloed kan worden uitgeoefend op het visuele centrum in de hersenen.

Twee syndromen
Binnen de Traditionele Chinese Geneeskunst bestaan er verschillende wegen om tot de diagnose migraine te komen. Helaas geldt dat het onmogelijk is om alle soorten migraine te behandelen. Twee wél met acupunctuur te behandelen migrainesyndromen zijn: Stase Xue en Leegte Yin Lever en Nier.

Stase Xue
Van het Stase Xue-syndroom is sprake wanneer de patiënt naast migraine ook andere verschijnselen vertoont, zoals ernstige pijnklachten in gewrichten, huiduitslag en menstruatiestoornissen. De behandeling richt zich hierbij op het opheffen van de stagnaties en het verbeteren van de bloedcirculatie. Punten in de onderbuik (renmai 4), voet (lever 3) en pols (hartconstrictor 7) komen hierbij goed van pas. Daarnaast besteedt de acupuncturist aandacht aan het bestrijden van vermoeidheid en het herstel van de totale disbalans. De punten die hij hiervoor gebruikt zijn afhankelijk van de specifieke symptomen.

Leegte Yin Lever en Nier
Patiënten die lijden aan migraine als gevolg van Leegte Yin Lever en Nier hebben onder meer klachten als vermoeide lenden en knieën, warme handen en voeten (zweterig), nachtelijk transpiratie én droge mond of duizeligheid. De behandeling heeft gezien het gebrek aan Yin een voedend karakter. Met name de punten op de rug (blaas 18 en 23) lenen zich uitstekend voor de behandeling van Leegte Yin Lever en Nier. Ook het punt aan de binnenkant van de enkel (nier 3) in combinatie met een rugpunt (blaas 52) blijkt effectief.