Blaasontsteking

Een hele opluchting!

De mogelijkheden om urineweginfecties met acupunctuur te behandelen, blijven vaak onderbelicht. Onterecht, want uit een onderzoek onder leiding van T. Alraek aan de universiteit van Bergen (Noorwegen) blijkt dat acupunctuur de kans dat een – met succes behandelde –urineweginfectie binnen een half jaar terugkomt, nagenoeg halveert. Ook urge-incontinentie is een plasprobleem waarbij acupunctuur uitkomst biedt. De verbetering treedt vaak al op na ongeveer zeven behandelingen. Een hele opluchting!

Urineweginfectie

In het onderzoek van Alraek zijn 94 vrouwen onderzocht die in de laatste twaalf maanden drie urineweginfecties hebben gehad. Eén groep van deze vrouwen kreeg tweemaal per week gedurende vier weken acupunctuur, terwijl de andere groep geen behandeling onderging. Maar liefst 73% van de vrouwen die acupunctuur kregen, bleven zes maanden vrij van klachten. In de controlegroep was dit maar 52%. Verder bleek dat bij de met acupunctuur behandelde vrouwen na het plassen 50% minder urine in de blaas achterbleef, terwijl dit percentage bij de niet behandelde groep onveranderd bleef. Waarschijnlijk ligt hier de oorzaak van de verminderde kans op urineweginfecties: acupunctuur heeft de circulatie van Qi (energie) in de onderbuik verbeterd.

Urge-incontinentie

Een ander urineprobleem dat zich voor kan doen, is incontinentie. Incontinentie is er in twee soorten: de stressincontinentie en de urge-incontinentie. Stressincontinentie is het gevolg van verslapte blaasspieren en soms van het verzakken van de baarmoeder en/of blaas. Een situatie die meestal ontstaat na een bevalling. Stressincontinentie is helaas niet zo goed te behandelen met acupunctuur. Urge-incontinentie daarentegen, is een vorm die wél goed reageert op acupunctuur. Dit plasprobleem uit zich door het ongewild urineren na gevoel van aandrang, waarbij de persoon niet in staat is de plas op te houden. Onderzoek heeft uitgewezen dat stimulatie van het punt Sanyinjiao (Milt 6) met een specifieke stroomvorm, de klachten in sommige gevallen met 50% vermindert. Om dit resultaat te bereiken moet de behandeling elke week plaatsvinden. Na zeven weken is de urge-incontinentie doorgaans teruggebracht tot een leefbaar niveau.