Qi, de levenskracht

Qi, de ‘levenskracht’
U heeft op deze website al wat meer kunnen lezen over de Yin en Yang theorie. Een theorie die gebaseerd is op het filosofische principe van twee elkaar aanvullende tegenpolen, Yin en Yang. Twee namen die de relatie tussen voorwerpen en/of zaken onderling én het universum verbeelden. Acupuncturisten maken vaak gebruik van deze theorie om in grote lijn de klachtenproblematiek van cliënten te omschrijven. Zo zijn klachten van korte, acute en heftige aard meestal toe te schrijven aan Yang en heeft iemand met lichte, milde maar langdurige klachten vaak te maken met Yin. De TCG duidt deze principes ook wel aan met Yin-Qi en Yang-Qi. Qi?

Het is niet eenvoudig een perfecte, passende vertaling te vinden voor het woord ‘Qi’. Het – door de Westerse wereld geïntroduceerde – woord ‘energie’ dekt de lading niet helemaal. De Traditionele Chinese Geneeskunst onderscheidt namelijk vele soorten Qi, die meer omvatten dan ‘energie’ alleen. Qi staat voor alles wat de verschillende orgaansystemen nodig hebben om te functioneren, zoals bloed of merg. Er zijn drie hoofdgroepen die ervoor zorgen dat uw lichaam en geest goed functioneren en dus gezond blijven. De eerste is de erfelijke aanleg, ook wel Yuan-Qi genoemd. Gu-Qi haalt u uit voedsel en de derde vorm van energie is verkrijgbaar uit lucht, oftewel Zong-Qi.

Yuan-Qi
Yuan Qi is de energie die ouders aan hun kinderen meegeven bij de geboorte. Dit erfelijke ‘materiaal’ bevindt zich met name in de nieren. Yuan Qi is belangrijk om alle orgaansystemen goed te laten functioneren. Deze energie werkt als een soort machineolie. Bij lichamelijke ziektes of emotionele gebeurtenissen, zorgt het ervoor dat het organisme ‘gesmeerd’ wordt en het zich kan herstellen.
Yuan-Qi vermindert naarmate uw leeftijd toeneemt. Aangezien de energie niet meer aan te vullen is, is het zaak het zo min mogelijk te verbruiken. Hoe? Met name door er geen buitensporige levensstijl op na te houden. Het lichaam krijgt flink wat te verduren bij overmatige inspanning, stress en alcoholgebruik. Maar ook ongezond eten en overmatige seksuele activiteiten plegen roofbouw op Yuan-Qi. Leegte of deficiënte Yuan-Qi heeft grote gevolgen voor de gezondheid en leidt tot diverse aandoeningen.

Gu-Qi
Energie die vrijkomt tijdens de spijsvertering – met name in de maag en milt – staat bekend als Gu-Qi en vormt de basis voor onder meer het aanmaken van bloed. Dat wat we eten bepaalt de kwaliteit van Gu-Qi. Door aandacht te besteden aan uw voedselpatroon, zorgt u voor een juiste, evenwichtige balans.

Zong-Qi
Uw longen vangen (buiten)lucht op en verwerken deze lucht tot Zong-Qi. In tweede instantie zetten deze ademhalingsorganen de energie om in Wei-Qi, dat onder meer verantwoordelijk is voor de opbouw van weerstand tegen invloeden van buitenaf. Denk hierbij aan virussen en bacteriën.

In balans
Yuan-Qi, Gu-Qi en Zong-Qi samen leiden uiteindelijk tot Qi, dat in alle meridianen stroomt en zich over het hele lichaam verspreidt. Juist om deze reden vertalen sommige auteurs Qi in ‘levenskracht’, de kracht die zorgt voor het functioneren van alle delen van het menselijk lichaam. Door de status van Qi te bepalen, ziet de acupuncturist in hoeverre het lichaam in of uit balans is. Hierop baseert zij haar besluit energie toe te voegen, af te drijven, dan wel vloeiend te laten stromen.