Algemeen

De theorie: De kust is veilig voor acupunctuur. 

Bij acupunctuur zijn angst voor naaldjes, vragen over infectiegevaar en over risico’s logisch. In de huidige maatschappij met alle moderne medische technieken is het goed te begrijpen dat sommigen sceptisch staan tegenover acupunctuur. Daarom is het belangrijk voor iedereen die baat zouden kunnen hebben bij een behandeling met acupunctuur, al hun vragen en twijfels kunnen voorleggen aan hun acupuncturist.

Veiligheidsvoorschriften voor behandelingen met acupunctuur
Acupuncturisten die lid zijn van een beroepsvereniging moeten zich te allen tijde houden aan de reglementen zoals deze zijn opgesteld door de vereniging. Het reglement hygiëne en steriliteit is er één van. Daarin staat bijvoorbeeld dat de acupunctuurnaaldjes die gebruikt worden, steriel verpakt moeten zijn. Ze mogen maar eenmalig worden gebruikt bij een patiënt en moeten na gebruik in een wegwerpcontainer verzameld worden. Vervolgens moeten ze worden ingeleverd bij het milieustation van de gemeente. Zo voorkomt de acupuncturist iedere kans op infectiegevaar.

Adequaat prikken
Een goed opgeleide acupuncturist zal verder een gedegen anamnese afnemen en Chinese pols- en tongdiagnostiek doen en daar de behandelindicatie op instellen. Zij zal adequate punten prikken, die op dat moment nodig zijn om de klachten te verminderen én die veilig zijn.
Veiligheidsvoorschriften voor behandeling met kruiden
Voor kruiden geldt hetzelfde verhaal. De kruiden worden bij een erkende natuurapotheek besteld. Een natuurapotheek controleert kruiden altijd op hun werking en op eventuele giftigheid (toxiciteit), opdat ze veilig ingenomen kunnen worden.