8 basispatronen

In dit gedeelte introduceren we de theorie van de acht basispatronen. Met dit systeem analyseren acupuncturisten de persoonlijke gesteldheid van de cliënt en bekijken zij welke elementen een rol spelen bij de behandeling.

Een van de belangrijkste taken van uw acupuncturist is om de diversiteit aan klachten en symptomen van de cliënt in kaart te brengen. Zij doet dit door acht basispatronen te onderscheiden, bestaande uit vier paren van aan elkaar tegengestelde polen: Yin en Yang, Intern en Extern, Te weinig en Teveel én Koud en Warm.

Yin en Yang
Het eerste basispatroon is gebaseerd op het filosofische principe van twee elkaar aanvullende tegenpolen. Het zwarte visje Yin – de schaduwzijde van een helling – staat voor duisternis, rust, kou en ontvankelijkheid, evenals passiviteit, binnenkant en innerlijk. De zonzijde van de helling wordt belichaamd door Yang. Yang betekent felheid, hitte, prikkeling, beweging, activiteit, opwinding, kracht, uiterlijk en toename. Samen verbeelden ze de relatie tussen voorwerpen en/of zaken onderling én het universum.

Intern en Extern
De begrippen Intern en Extern gebruikt uw acupuncturist om de plaats en de kenmerken van symptomen te betitelen. Zo zijn koorts, trillingen en acute ziektes voorbeelden van externe patronen. Griep, bijvoorbeeld, wordt veroorzaakt door een virus: een schadelijke invloed van buitenaf die al snel externe disharmonie geeft. Symptomen als ontlastingproblemen, vervelende gevoelens in de romp en koorts neigen weer meer naar interne problematiek. Ook koorts ten gevolge van een blindedarmontsteking duidt op interne disharmonie.

Te weinig en Teveel
Een ziekte manifesteert zich dikwijls bij onvoldoende Qi (Energie). Een tekort aan energie kan allerlei oorzaken hebben: uitputting door werk, zwangerschap, een bevalling of andere inspanning. De symptomen hiervan zijn vaak een verzwakte manier van bewegen, een grauw of bleek gezicht, oppervlakkige ademhaling en een bleke tong. Deze patronen hebben regelmatig een chronisch karakter. Aandoeningen ontstaan ook bij een teveel aan Qi. Bijvoorbeeld door spierblokkades na sport, stress of trauma’s. Ook organen kunnen overactief zijn, bijvoorbeeld door verkeerd of teveel voedsel. De verschijnselen zijn dan heftiger, maar gelukkig vaak van kortere duur.

Koud en Warm
Koude- en warmtepatronen zijn over het algemeen wat makkelijker te onderscheiden. U kunt zelf eenvoudig nagaan of u warm of juist kouwelijk bent. Gangbaar is dat een tekort aan Yang-energie een koudepatroon geeft: koude handen en voeten, een koude onderbuik, slapen in een opgerolde houding of zin in hete dranken. Iemand met een warmtepatroon daarentegen heeft vaak een rood gezicht, dorst en een opgewonden of druk karakter.

Combinatie 
Aan de hand van de symptomen die u beschrijft, verdeelt de acupuncturist uw klachten onder in de bovengenoemde categorieën. Door deze indeling te analyseren, heeft uw acupuncturist snel een goed beeld van de aard en de behandelbaarheid van uw klacht. Meestal zijn Yin-aandoeningen een samenspel van de basispatronen Intern, Tekort en Koude. Terwijl typische Yang-aandoeningen zijn te herleiden naar Extern, Teveel en Warmte. In de praktijk blijken vele combinaties mogelijk. Dit betekent dat een klacht nooit volkomen Yin of Yang is, maar uw acupuncturist altijd wél een prima leidraad heeft.