De tong

De praktijk: Het antwoord ligt op het puntje van uw tong 

Wist u dat uw tong een schat aan informatie geeft over uw lichamelijke gesteldheid? Acupuncturisten maken dan ook dankbaar gebruik van deze waardevolle informant. Naast polsdiagnostiek en palpatie, is tongdiagnostiek een veelvuldig toegepaste techniek om bevestiging te krijgen op de voorlopige diagnose, waarvan de input uit het eerste vraaggesprek met de cliënt stamt.

Spraak(makend)
De tong weerspiegelt de innerlijke energetische toestand van het lichaam. Dit wil zeggen dat een acupuncturist aan de hand van het vochtigheidsgehalte, de vorm en het ‘beslag’ van dit spraak(makende) orgaan uw gezondheidstoestandheid leest.

Vochtigheidsgehalte
Een droge tong duidt op een tekort aan energie in de nieren. Deze nierenergie neemt langzaam af naarmate mensen ouder worden. Een natuurlijk proces dus. Op het moment dat (ernstig) zieke mensen een droge tong hebben, is er echter wel reden tot ongerustheid. Het kan betekenen dat er sprake is van een tekort aan lichaamsvloeistoffen: de nieren oefenen niet optimaal hun controlerende functie op de vochthuishouding uit. De organen – die door vorming van urine schadelijke stoffen uit het bloed verwijderen – zijn medeverantwoordelijk voor de gezondheidstoestand van ieder mens. En vormen begrijpelijkerwijs een belangrijk onderwerp in het (voor)gesprek met de acupuncturist. 

Vorm en plaats
Ieder orgaan en elk orgaansysteem in het menselijk lichaam is op bepaalde posities vertegenwoordigd op het tongoppervlak. Zo staat het puntje van uw tong in relatie tot uw hart. Is deze plek roder dan de rest van het tongoppervlak? Dan verkeert uw lichaam, volgens de Traditionele Chinese Geneeswijze, in een zeer onrustige staat. Wat betreft de vorm: op de rand van de tong ontdekt de acupuncturist vaak tandafdrukken. Deze veel voorkomende vormen duiden op een tekort in het houtelement, dat correspondeert met de lever en galblaas. Vooral in periodes van stress treedt een tekort aan dit element op en biedt een acupunctuurbehandeling op de desbetreffende positie van de tongrand uitkomst.

Tongbeslag 
Tot slot kijkt de behandelaar naar het zogenoemde ‘tongbeslag’ om de ernst van de kwaal/ziekte vast te stellen. Een dun beslag betekent een onschuldige – aan de oppervlakte bevindende – aandoening. Bij mensen met griep is dit dunne beslag wittig. Naarmate de koorts oploopt, kleurt het wit richting geel. Voor de acupuncturist een aanwijzing, dat er sprake is van overmatige ‘hitte’. Bij dik beslag is de klacht ernstiger en wordt van de acupuncturist een andere benadering gevraagd.

Positief tongbeeld
Tongdiagnostiek vervult, zoals gezegd, een belangrijke rol bij het stellen van de uiteindelijke diagnose. Met deze techniek is het mogelijk het verloop van de klacht/ziekte goed te volgen. Treden er tijdens de behandeling ‘positieve’ afwijkingen in het tongbeeld op? Dan wijst dit op een verbeterde energetische toestand van de cliënt. De mate van uiteindelijke genezing hangt af van de ernst van de kwaal. Soms stelt de acupuncturist een diagnose, waarbij hij met behandeling alleen de symptomen van de ziekte te lijf kan gaan. In andere gevallen is complete genezing een reële optie. In beide situaties ligt het op het puntje van de tong om te zeggen, dat – op basis van de juiste (tong)diagnose – acupunctuur zeker bijdraagt aan succesvol herstel.