Acupunctuur extra

Acupunctuur extra

Naast lichaamsacupunctuur kan ik ook gebruik maken van de volgende technieken en behandelwijzen die mee kunnen helpen uw klacht te verbeteren.

Ooracupunctuur
Het oor neemt een speciale plaats in binnen de acupunctuur. Het hele oor is als een afspiegeling van het lichaam. Met mini-naaldjes kan daarmee de hele energiehuishouding in het lichaam beïnvloed worden.
Soms blijven naaldjes ook tussen twee behandelingen in het oor zitten: met de zogenaamde verblijfsnaaldjes. Dit gebeurt onder andere bij de behandeling voor stoppen met roken of bij stressklachten.

Electro-acupunctuur
Bij pijnklachten is het mogelijk gebruik te maken van electro-acupunctuur. Er wordt dan een zwak-stroompje via een klemmetje op de naalden gezet. De patiënt voelt dat nauwelijks en het heeft een pijndempend effect. Een bekende indicatie hiervoor is de tenniselleboog.

Met laserlicht behandel ik  de acupunctuurpunten. Onder de invloed van de puntvormige straal van de laser gaat het biologische weefsel reageren. Van deze methode voelt de patiënt niets. Voor de behandeling van kinderen kan de lasertherapie een goed alternatief zijn voor het gebruik van naalden. Deze methode wordt veelal gebruikt bij slijmbeursontstekingen en andere pijnklachten aan het bewegingsapparaat.

Moxa
Soms maak ik gebruik van moxa. Dit is een verwarmend kruid, gedroogde bijvoet, wat een diepe warmte toe kan voegen aan het lichaam en de energie in beweging zet.

Cupping
Bij cupping worden glazen bollen op de huid geplaatst. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan als er extreme koude in de rugspieren zit.
Een moving-cup, bewegend over de huid, kan daarbij als een soort massage werken op het onderhuids weefsel.

TDP-lamp
Een TDP-lamp lijkt op een infra-rood lamp, maar heeft een extra mineraalschijf met 33 mineralen die bij verwarming speciale golven uitzenden naar het lichaam. TDP-therapie zet energie in beweging, verwarmt de meridianen en heeft een stimulerend effect op genezing van veel klachten.

Voeding
Voeding is de basis van het leven. Naast de goede voedingsstoffen is ook de voedings-energetica van belang. Ik kan met u kijken naar uw voedingsgewoonten en zal, indien gewenst, tips geven over welke voeding uw herstel kan ondersteunen