Kinderacupunctuur voor de broodnodige energie

Een kind heeft veel energie nodig om te groeien en om zich te kunnen ontwikkelen. De Traditionele Chinese Geneeskunst is erop gericht lichamelijke en geestelijke energie in balans te houden of te brengen. Daarom is acupunctuur,  een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunst, ook uitermate geschikt voor kinderen.

Behandelingen met acupunctuur bij kinderen kunnen ziektes of problemen voorkomen en  genezen, maar ze kunnen ook gericht zijn op het verhogen van de natuurlijke weerstand.
Kinderen reageren over het algemeen snel op behandelingen met acupunctuur. Bij kinderacupunctuur wordt de oorzaak van een ziekte of probleem aangepakt. Zo brengt de acupuncturist  de energie bij een kind weer in balans.

Acupunctuurbehandeling bij een kind
De acupuncturist zal een kind dat voor de eerste keer bij haar komt, veel vragen stellen. Die vragen hebben allemaal betrekking op de klacht zelf, maar ook op de algehele gezondheid van het kind en bijvoorbeeld op het eetpatroon en het gedrag van het kind. De acupuncturist kan daarna een klein lichamelijk onderzoekje uitvoeren: hij bekijkt de tong om inzicht te krijgen in de energiebalans van het kind en hij meet de hartslag.
Bij kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar prikt de acupuncturist snel met dunne naaldjes. De naaldjes hoeven niet te blijven staan.
Kinderen vanaf zes jaar krijgen de prikjes terwijl ze op de behandelbank liggen. Bij hen blijven de naaldjes wel een paar minuten staan.
De acupuncturist werkt niet alleen met naalden, maar bijvoorbeeld ook met kruiden en moxa. Dat is een samengeperste kruidenrol die net zoals wierook wordt aangestoken. Moxa verwarmt de acupunctuurpunten, wat de behandeling bevordert. Als het nodig is, kunnen ouders het thuis ook gebruiken bij hun kind.
Een kind kan verder behandeld worden met speciale massagetechnieken zoals bijvoorbeeld acupressuur.
Ten slotte geeft de acupuncturist het kind adviezen en tips mee naar huis over voeding en leefregels. Hij  probeert al bij de eerste behandeling aan te geven hoeveel behandelingen er nodig zullen zijn om de ziekte of het probleem te genezen of voorkomen en de energie weer in balans te krijgen.

De verschillen tussen groot en klein, jong en oud
Volwassenen en kinderen verschillen lichamelijk en geestelijk van elkaar. De acupuncturist houdt tijdens de behandeling van een patiënt daarom rekening met diens leeftijd of ontwikkelingsfase. We leggen u een paar ziektes en problemen voor die de energiebalans bij een kind kunnen verstoren en die de acupuncturist kan behandelen:

  • Het spijsverteringssysteem van een pasgeboren kind is nog in ontwikkeling. Daardoor kan een kind, vooral een baby, veel last hebben van zijn / haar spijsvertering. Bovendien kunnen kinderen last hebben van voedingsadditieven als kleurstoffen en smaakversterkers.
  • Het afweersysteem moet bij een kind nog worden opgebouwd. Daardoor is het vatbaarder voor allerlei ziektes dan een volwassene. We doelen hier overigens niet alleen op verkoudheden, door de Traditionele Geneeskunst Wind-Hitte-Koude-of-Droogte-problemen genoemd, maar ook op ziektes veroorzaakt door bacteriën of virussen. Kinderen kunnen ook ziek worden doordat zij in aanraking komen met rook of met toxinen als uitlaatgassen en na vaccinaties.
  • Steeds meer kinderen hebben last van huid- en longklachten en daarmee gepaard gaande gedragsproblemen.
  • Het is voor kinderen moeilijker om bepaalde heftige gebeurtenissen te verwerken dan voor volwassenen. De komst van een nieuw broertje of zusje bijvoorbeeld, kan leiden tot enorme boosheid of jaloezie.