Links naar relevante informatie

Deze pagina bevat links naar relevante informatie.

ZHONG

ZHONG is de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Het is een landelijke beroepsvereniging voor TCG therapeuten die onderdak biedt aan alle disciplines binnen de TCG: http://www.zhong.nl/ 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Acupunctuur Praktijk - Hoorn volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe wij met uw gegevens om dienen te gaan. Deze wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw  persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden onder: http://www.cbpweb.nl/

Kundalini Yoga: http://kundaliniyogahoorn.nl/

Astrologie en Coaching: http://www.astro-essence.nl/

http://acupunctuur-praktijken.startkabel.nl/

http://www.vinden.nl/?refer=startpagina&template=partner&asid=5842784900&q=acupunctuurpraktijk-hoorn.nl

Belastingdienst zakelijk: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/

Kamer van Koophandel www.kvk.nl

http://www.webtop20.nl/acupunctuur/noord-holland

http://www.acupunctuur-in.nl/account